ქართულირედაქტირება

რიცხვითი სახელირედაქტირება

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

ერთი ერთები ერთნი

მოთხრობითი

ერთმა ერთებმა ერთთ(ა)

მიცემითი

ერთს(ა) ერთებს(ა) ერთთ(ა)

ნათესაობითი

ერთის(ა) ერთების(ა) ერთთ(ა)

მოქმედებითი

ერთით(ა) ერთებით(ა)

ვითარებითი

ერთად(ა) ერთებად(ა)

წოდებითი

ერთო ერთებო ერთნო
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე
რაოდენობითი რიგობითი წილობითი
ერთი პირველი ერთი (მთელი)


წარმოთქმა:

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [ɛrtʰi]
 
ერთი

მნიშვნელობა:

[1] რაოდენობითი რიცხვითი სახელი — პირველი ერთეული, რიცხვთა შორის პირველი, რაოდენობით 1.
[2] განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელი — ვიღაც, ვინმე; რაღაც, რომელიღაც.
[3] ჩამოთვლისას — პირველი, მსგავს საგანთაგან პირველი (გამოიყენება სიტყვა „მეორე“-ის დასაპირისპირებლად).
[4] ერთი და იგივე, საერთო.
[5] დიდი (ხმაურობა, მხიარულება და სხვ.).
[6] ძველი: იგივეა, რაც ერთიანი [2].
[7] რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი — ზოგიერთი.

წყაროები და რესურსები:

თარგმანებირედაქტირება


ქართული რიცხვითი სახელი
რაოდენობითი 01234567891011121314151617181920304050607080901001,0001,000,0001,000,000,000
რიგობითი IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXVXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXIX
XLLLXLXXLXXXXCC
წილობითი 1/21/31/41/51/101/100
მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=ერთი&oldid=112626“-დან