ეტიმოლოგია

რედაქტირება

წაკითხვა

რედაქტირება

მნიშვნელობა

რედაქტირება
 1. ნულსა და ორს შორის მდგარი რიცხვი, რიცხვთა შორის პირველი
  ერთი ნაკლებია ორზე. ერთს მივუმატოთ ერთი
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: ერთეული
 2. ერთი ერთეულის აღმნიშვნელი ციფრი, 1
  ➤ სინონიმები: ერთიანი
 3. რაიმე ორი საპირისპიროს დასახელებისას აღნიშნავს პირველს.
  ერთი იქით წავიდა, მეორე კი – აქეთ. ერთი დგას, მეორე ზის
  ➤ სინონიმები: პირველი
 4. ერთი და იგივე, საერთო
  ყველანი ერთი ცის ქვეშ ვცხოვრობთ. სიტყვა და საქმე ერთი უნდა იყოს
  ➤ სინონიმები: იგივე, საერთო
 5. ხაზს უსვამს მომხდარი მოვლენის ინტენსიურობას, სიძლიერეს, შესამჩნევობას, სიდიდეს
  ერთი აჟიოტაჟი ატყდა. იყო ერთი მხიარულება
  ➤ სინონიმები: დიდი
 6. დაახლოებით; სხვა რიცხვითი სახელის წინ ხაზს უსვამს ამ რიცხვის მიახლოებით სიზუსტეზე
  ერთი ოცი კაცი იქნებოდა. ერთი ოცდახუთი ხე დავრგე
  ➤ სინონიმები: დაახლოებით
 1. ვიღაც, რაღაც, რომელიღაც, რომელიმე
  იყო ერთი კაცი. ერთმა ქორმა ერთი წიწილა გაიტაცა
  ➤ სინონიმები: ვინმე, ვიღაც, რაღაც, რომელიღაც, რომელიმე
 1. გამოხატავს მოწოდებას, თხოვნას, მუქარას
  აბა, ერთი, დამაცადე!. მოდი, ერთი, მომეხმარე!
  ➤ სინონიმები: აბა
 1. ერთხელ, ერთი პირობა
  ერთი აიტეხა და აღარ გადათქვა
  ➤ სინონიმები: ერთხელ

წარმოებული ლექსიკა

რედაქტირება
➤ წარმოებული სიტყვები: ერთიათად, ერთიათასად, ერთიალქნიანი, ერთიან, ერთიანი, ერთიანობა, ერთიარუსიანი, ერთიასად, ერთიბეწვა, ერთიბეწო, ერთიდაიგივე, ერთიმუჭა, ერთიორად, ერთიღა, ერთი-ორჯერ, ერთიოცად, ერთისამად, ერთიღა, ერთიშვიდად, ერთიციდა, ერთიხუთად, ერთკარიანი, ერთაქტიანი, ერთბარათიანი, ერთბუნებიანი, ერთბუნებიანობა, ერთბუტკოიანი, ერთგამგებლობა, ერთგზის, ერთგზისობა, ერთდღიანი, ერთდღიური, ერთელემენტიანი, ერთენოვანი, ერთ-ერთი, ერთზომა, ერთთავიანი, ერთთვიანი, ერთიასად, ერთიმეორე, ერთიოთხად, ერთიორად, ერთიოცად, ერთისამად, ერთიშვიდად, ერთკლასიანი, ერთლებნიანი, ერთლიანდაგიანი, ერთლულიანი, ერთმაგი, ერთმალიანი, ერთმანეთი, ერთმარცვლიანი, ერთმარცვლოვანი, ერთმეტრიანი, ერთმეფობა, ერთმთავრობა, ერთმმართველი, ერთმორწმუნე, ერთნავიანი, ერთპირიანი, ერთრელსიანი, ერთრიგად, ერთსაათიანიერთსართულიანი, ერთსაფეხურიანი, ერთსახელიანი, ერთსახიანი, ერთსახლიანი, ერთსვეტიანი, ერთსიტყვიანი, ერთსტრიქონიანი, ერთსული, ერთსქესიანი, ერთტომეულიერთტომიანი, ერთუჯრედიანი, ერთფაზიანი, ერთფეროვანიერთფუთიანი, ერთღერძიანი, ერთღმერთობა, ერთღუზიანი, ერთცვლიანი, ერთციფრიანი, ერთცოლიანობა, ერთცხენიანი, ერთწვერიანი, ერთწლეულა, ერთწლიანი
➤ შესიტყვებები: ერთ გზად, ერთი მუჭა, ერთი მხრით, ერთი ნამცეცა, ერთი ორიოდე, ერთი ჩვენგანი, ერთი ხანია
➤ იდიომები: ერთი ციდა •  ერთი ყოფა დააწია •  ერთი ფეხი სამარეში უდგას •  ერთი სული აქვს •  ერთი სიცოცხლის გათავება •  ერთი სიტყვით •  ერთი მუჭა •  ერთი კალმის მოსმით •  ერთი ამბავი აქვს •  ერთი — ალთას, მეორე — ბალთას •  ერთი ადგილის ტკეპნა •  ერთ წერტილზე გაყინვა •  ერთ ყურში შეუშვა და მეორიდან გაუშვა •  ერთ უღელში შებმა •  ერთ ამბავშია •  ერთ დარჯაკში მოქცევა •  ერთ პირზე დგომა •  ერთ ტაფაში მოქცევა •  ერთ ტაფაში წვა
➤ ანდაზები: ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყო •  ჭამა ერთი დღისა და საყვედური ასი წლისა •  ერთი წლის ბერწობითა ფური არ დაიკვლება •  ერთი კაცი პურის ჭამაშიც ბრალია •  ერთი პირი ძილი წყალსაც მოუვა

თარგმანები

რედაქტირება

წყაროები და რესურსები

რედაქტირება
 •   საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 285
 •   ალექსანდრე ონიანი, ქართული იდიომები, თბ.: „ნაკადული“, 1966, გვ. 66-67.


ქართული რიცხვითი სახელი
რაოდენობითი 01234567891011121314151617181920304050607080901001,0001,000,0001,000,000,000
რიგობითი IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXVXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXIX
XLLLXLXXLXXXXCC
წილობითი 1/21/31/41/51/101/100
მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=ერთი&oldid=116682“-დან