ქართული რედაქტირება

სომხური რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
  1. სომხეთის ან სომხების კუთვნილი.
  2. სომხური ენის კუთვნილი, სომხურ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი.
  3. სომხეთიდან მომდინარე.

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება