ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

წოდებით- წოდებით-ებ- წოდებით-ნ-

მოთხრობითი

წოდებით-მა წოდებით-ებ-მა წოდებით-თ(ა)

მიცემითი

წოდებით-(ა) წოდებით-ებ-(ა) წოდებით-თ(ა)

ნათესაობითი

წოდებით-ის(ა) წოდებით-ებ-ის(ა) წოდებით-თ(ა)

მოქმედებითი

წოდებით-ით(ა) წოდებით-ებ-ით(ა)

ვითარებითი

წოდებით-ად(ა) წოდებით-ებ-ად(ა)

წოდებითი

წოდებით- წოდებით-ებ- წოდებით-ნ-
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


წოდებითი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) გრამატ. მიმართვის ფორმა; მისი ნიშნებია(ზოგად სახელებთან): –ო და ზოგჯერ –ვ.
დამარცვლა:
წო·დე·ბი·თი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
წოდებითი ბრუნვა
წყაროები და რესურსები:
„წოდებითი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში