ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

ვითარებით- ვითარებით-ებ- ვითარებით-ნ-

მოთხრობითი

ვითარებით-მა ვითარებით-ებ-მა ვითარებით-თ(ა)

მიცემითი

ვითარებით-(ა) ვითარებით-ებ-(ა) ვითარებით-თ(ა)

ნათესაობითი

ვითარებით-ის(ა) ვითარებით-ებ-ის(ა) ვითარებით-თ(ა)

მოქმედებითი

ვითარებით-ით(ა) ვითარებით-ებ-ით(ა)

ვითარებითი

ვითარებით-ად(ა) ვითარებით-ებ-ად(ა)

წოდებითი

ვითარებით- ვითარებით-ებ- ვითარებით-ნ-
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


ვითარებითი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ვითარების მაჩვენებელი
დამარცვლა:
ვი–თა–რე–ბი–თი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ვითარებითი ბრუნვა
წყაროები და რესურსები:
„ვითარებითი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში