ქართული რედაქტირება

ვითარებითი რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

არსებითი სახელი რედაქტირება
  1. გრამატიკა: ვითარების მაჩვენებელი.

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ შესიტყვებები: ვითარებითი ბრუნვა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება