ქართული რედაქტირება

მიცემითი რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
  1. გრამატიკა: სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც პასუხობს კუთხვებზე:ვის? რას?

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ შესიტყვებები: მიცემითი ბრუნვა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება