ქართული რედაქტირება

მრავლობითი რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
  1. აღნიშნავს ერთზე მეტ საგანს, თუმცა არსებობს ისეთი სიტყვები რომლებსაც მრავლობითი არ გააჩნია, მაგალითად სახელები, ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ: ნინოები, ნინოებმა, გიორგებთან, თბილისები და ა.შ.

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება