ნათესაობითი

რედაქტირება

ეტიმოლოგია

რედაქტირება

შესაძლოა ნათესავიდან.

წაკითხვა

რედაქტირება

მნიშვნელობა

რედაქტირება
  1. გრამატიკა: სახელის ერთ-ერთი ფორმა ქართული ენის ბრუნვათა სისტემაში; მისი ნიშნებია: -ის-ა (ბოლოთანხმოვნიან და ფუძეკვეცად სახელებში) ან -ს-ი, -ს-ა (ფუძეუკვეც სახელებში). პასუხობს კუთხვებზე:ვისი?რისი?

წარმოებული ლექსიკა

რედაქტირება
➤ შესიტყვებები: ნათესაობითი ბრუნვა

თარგმანები

რედაქტირება

წყაროები და რესურსები

რედაქტირება