ქართული რედაქტირება

ნათესაობითი რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

შესაძლოა ნათესავიდან.

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
  1. გრამატიკა: სახელის ერთ-ერთი ფორმა ქართული ენის ბრუნვათა სისტემაში; მისი ნიშნებია: -ის-ა (ბოლოთანხმოვნიან და ფუძეკვეცად სახელებში) ან -ს-ი, -ს-ა (ფუძეუკვეც სახელებში). პასუხობს კუთხვებზე:ვისი?რისი?

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ შესიტყვებები: ნათესაობითი ბრუნვა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება