ქართული რედაქტირება

ბერძნული¹ რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

ნაწარმოებია ბერძნ ფუძეზე სადაურობის აღმნიშვნელი -ულ სუფიქსის დართვით.

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
 1. საბერძნეთის ან ბერძნების კუთვნილი, დამახასიათებელი.
  ბერძნული ენა. ბერძნული კულტურა
  თავათ არსაკიძესაც ბერძნული სკოლა ჰქონდა ბიზანტიონში განვლილი.
  ➤ ანტონიმები: არაბერძნული
 2. ბერძნული ენის კუთვნილი, ბერძნულ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი.
  ბერძნული სიტყვა. ბერძნული პოეზია
  ➤ სინონიმები: ბერძნულენოვანი
  ➤ ანტონიმები: არაბერძნული, არაბერძნულენოვანი

ბერძნული² რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

არსებითი სახელი რედაქტირება
 1. ენა და დამწერლობა, რომელზეც ბერძნები საუბრობენ და წერენ.
  ბავშვობაში ბერძნულს ვსწავლობდი
 2. სასაუბრო: ბერძნული ენის გაკვეთილი სკოლაში ან სხვა სასწავლებელში.
  ბერძნულში დავალება რა გვაქვს?. ბერძნულს მეცადინეობს
  ➤ სინონიმები: ბერძნ.

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: გაბერძნებული
➤ შესიტყვებები: ბერძნული ენა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება