ქართული რედაქტირება

რუსული რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
 1. რუსეთის ან რუსების კუთვნილი, დამახასიათებელი
  რუსული ენა. რუსული ანბანი. რუსული ნაწარმი
  დათა თუთაშხია კარგად ფლობს რუსულ სალაპარაკო ენას, უკეთესად, ვიდრე მე – ქართულს.
  ➤ ანტონიმები: არარუსული
 2. რუსული ენის კუთვნილი, რუსულ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი
  რუსული სიტყვა. რუსული ვიქსიკონი. რუსული ლექსი
  რუსული წიგნების კითხვაც მიხდება ხანდახან, თვარა გიმნაზიაში არ ვარ ნამყოფი მე.
  ➤ სინონიმები: რუსულენოვანი
  ➤ ანტონიმები: არარუსული, არარუსულენოვანი
არსებითი სახელი რედაქტირება
 1. რუსული ენა
  რუსულს სწავლობს. რუსული იცის
  მაშინ იმდენი რუსული არ ვიცოდი, გაკრული ხელით ნაწერი ადვილად წამეკითხა.
  ➤ სინონიმები: რუსული ენა
 2. სასაუბრო: რუსული ენის გაკვეთილი სკოლაში ან სხვა სასწავლებელში
  რუსულში დავალება რა გვაქვს?. რუსულს მეცადინეობს. რუსულში ათიანი მივიღე

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: არუსულებს, გაარუსულებს, გადაარუსულებს, გადარუსულებული, გადარუსულდება, გადმოარუსულებს, გადმორუსულებული, გადმორუსულდება, გაურუსულებს, გარუსულება, გარუსულდება, გარუსულებული, ერუსულება, ურუსულებს, რუსულენოვანი
➤ შესიტყვებები: რუსული ენა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება