ქართული რედაქტირება

უკრაინული რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
  1. უკრაინის ან უკრაინელების კუთვნილი.
    ➤ ანტონიმები: არაუკრაინული
  2. უკრაინული ენის კუთვნილი, უკრაინულ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი.
  3. უკრაინიდან მომდინარე.

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება

  •   საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 502