ქართული რედაქტირება

ესპანური¹ რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
  1. ესპანეთის ან ესპანელი ხალხის კუთვნილი, დამახასიათებელი.
  2. ესპანური ენის კუთვნილი, ესპანურ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი.

ესპანური² რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

არსებითი სახელი რედაქტირება
  1. ესპანური ენა
    ბავშვობაში ესპანურს ვსწავლობდი

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: ესპანურენოვანი
➤ შესიტყვებები: ესპანური ენა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება