ქართული რედაქტირება

პორტუგალიური რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
 1. პორტუგალიის ან პორტუგალიელი ხალხის კუთვნილი, დამახასიათებელი.
  პორტუგალიური ენა. პორტუგალიური ანბანი. პორტუგალიური ნაწარმი
  ➤ ანტონიმები: არაპორტუგალიური
 2. პორტუგალიური ენის კუთვნილი, პორტუგალიურ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი.
  პორტუგალიური სიტყვა. პორტუგალიური ვიქსიკონი. პორტუგალიური ლექსი
  ➤ სინონიმები: პორტუგალიურენოვანი
  ➤ ანტონიმები: არაპორტუგალიური, არაპორტუგალიურენოვანი
არსებითი სახელი რედაქტირება
 1. პორტუგალიური ენა
  პორტუგალიურს სწავლობს. პორტუგალიური იცის
  ➤ სინონიმები: პორტუგალიური ენა
 2. სასაუბრო: პორტუგალიური ენის გაკვეთილი სკოლაში ან სხვა სასწავლებელში
  პორტუგალიურში დავალება რა გვაქვს?. პორტუგალიურს მეცადინეობს. პორტუგალიურში ათიანი მივიღე

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: პორტუგალიურენოვანი
➤ შესიტყვებები: პორტუგალიური ენა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება

 •   საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 442