ქართულირედაქტირება

ფრანგულირედაქტირება

ეტიმოლოგიარედაქტირება

წაკითხვარედაქტირება

მნიშვნელობარედაქტირება

ზედსართავი სახელირედაქტირება
 1. საფრანგეთის ან ფრანგების კუთვნილი, დამახასიათებელი
  ფრანგული ენა. ფრანგული ანბანი. ფრანგული ნაწარმი
 2. ფრანგული ენის კუთვნილი, ფრანგულ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი
  ფრანგული სიტყვა. ფრანგული ვიქსიკონი. ფრანგული ლექსი
  ➤ სინონიმები: ფრანგულენოვანი
  ➤ ანტონიმები: არაფრანგული, არაფრანგულენოვანი
არსებითი სახელირედაქტირება
 1. ფრანგული ენა
  ფრანგულს სწავლობს. ფრანგული იცის
  ➤ სინონიმები: ფრანგული ენა
  ➤ ანტონიმები: არაფრანგული
 2. ძველი: ერთგვარი ხმალი.
  ჩემი ფრანგული მტერსა ჰკლავს, ძმაზედ არა აქვს ხელიო (ვაჟა-ფშაველა)

წარმოებული ლექსიკარედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: ფრანგულენოვანითარგმანებირედაქტირება

წყაროები და რესურსებირედაქტირება