ქართული რედაქტირება

ფრანგული რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
 1. საფრანგეთის ან ფრანგების კუთვნილი, დამახასიათებელი
  ფრანგული ენა. ფრანგული ანბანი. ფრანგული ნაწარმი
 2. ფრანგული ენის კუთვნილი, ფრანგულ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი
  ფრანგული სიტყვა. ფრანგული ვიქსიკონი. ფრანგული ლექსი
  ➤ სინონიმები: ფრანგულენოვანი
  ➤ ანტონიმები: არაფრანგული, არაფრანგულენოვანი
არსებითი სახელი რედაქტირება
 1. ფრანგული ენა
  ფრანგულს სწავლობს. ფრანგული იცის
  ➤ სინონიმები: ფრანგული ენა
  ➤ ანტონიმები: არაფრანგული
 2. ძველი: ერთგვარი ხმალი.
  ჩემი ფრანგული მტერსა ჰკლავს, ძმაზედ არა აქვს ხელიო.
  ➤ სინონიმები: მახვილი

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: ფრანგულენოვანი

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება

 •   ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 426.