ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

ფრანგული ფრანგულები ფრანგულნი

მოთხრობითი

ფრანგულმა ფრანგულებმა ფრანგულთ(ა)

მიცემითი

ფრანგულს(ა) ფრანგულებს(ა) ფრანგულთ(ა)

ნათესაობითი

ფრანგულის(ა) ფრანგულების(ა) ფრანგულთ(ა)

მოქმედებითი

ფრანგულით(ა) ფრანგულებით(ა)

ვითარებითი

ფრანგულად(ა) ფრანგულებად(ა)

წოდებითი

ფრანგულო ფრანგულებო ფრანგულნო
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


ფრანგული

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ფრანგებთან და საფრანგეთთან დაკავშირებული.
  2. (არსებითი სახელი) ფრანგული ენა
  3. (არსებითი სახელი) ძვ. ერთგვარი ხმალი
დამარცვლა:
ფრან·გუ·ლი
წყაროები და რესურსები:
„ფრანგული“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში


თარგმანები