ინგლისური

რედაქტირება

ეტიმოლოგია

რედაქტირება

წაკითხვა

რედაქტირება

მნიშვნელობა

რედაქტირება
 1. ინგლისის ან ინგლისელების კუთვნილი, დამახასიათებელი
  ინგლისური ანბანი. ინგლისური ნაწარმი. ინგლისური ამინდი
  „მარგოს ალბათ სძინავს … სძინავს ათიოდე წლის წინათ ნაყიდ ინგლისურ საწოლზე.“
  ➤ ანტონიმები: არაინგლისური
 2. ინგლისური ენის კუთვნილი, ინგლისურ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი
  ინგლისური სიტყვა. ინგლისური ვიქსიკონი. ინგლისური ლექსი
  „გადმოღებული რიტმითა და დიქციით წარმოთქვამენ იმპროვიზირებულ „ინგლისურ სიტყვებს”, ფონეტიკურ უაზრობებს...“
  ➤ სინონიმები: ინგლისურენოვანი
  ➤ ანტონიმები: არაინგლისური, არაინგლისურენოვანი
 1. ქართული ენა
  ინგლისურს სწავლობს. ინგლისური იცის
  „როგორც იქნა მიახვედრა მასპინძელმა დამტვრეულ-დალეწილი ინგლისურით.“
  ➤ სინონიმები: ინგლისური ენა
 2. სასაუბრო: ინგლისური ენის გაკვეთილი სკოლაში ან სხვა სასწავლებელში
  ინგლისურში დავალება რა გვაქვს?. ინგლისურს მეცადინეობს. ინგლისურში ათიანი მივიღე

წარმოებული ლექსიკა

რედაქტირება
➤ წარმოებული სიტყვები: აინგლისურებს, გააინგლისურებს, გადააინგლისურებს, გადაინგლისურებული, გადმოაინგლისურებს, გადმოინგლისურებული, გადმოინგლისურდება, გაუინგლისურებს, გაინგლისურდება, გაინგლისურება, გაინგლისურებული, ექართულება, უინგლისურებს, ინგლისურენოვანი
➤ შესიტყვებები: ინგლისური ენა

თარგმანები

რედაქტირება

წყაროები და რესურსები

რედაქტირება