ქართული


სასაუბრო

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ა. სალაპარაკო, რაზეც შიძლება საუბარი
    ◆ სასაუბრო არაფერი ჰქონდათ.
    ბ. უცხო ენის შესასწავლად განკუთვნილი წიგნაკი, რომელშიც მოცემულია საუბრის ნიმუშები სხვადასხვა თემაზე.
    ◆ ქართულ-ინგლისური სასაურო თან ჰქონდა.
  2. (ზედსართავი სახელი) ზეპირი მეტყველებისათვის დამახაისათებელი; სალაპარაკო
    ◆ სასაუბრო ენა
ეტიმოლოგია:
საუბარი
სინონიმები:
სალაპარაკო
შემოკლებით, საუბ.
ანტონიმები:
2. ლიტერატურული, აკადემიური, ოფიციალური, ფორმალური
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
სასაუბროდ
წყაროები და რესურსები:

თარგმანები