ქართული რედაქტირება

სასაუბრო¹ რედაქტირება

 

ეტიმოლოგია რედაქტირება

საუბარი

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

არსებითი სახელი რედაქტირება
 1. სალაპარაკო, რაზეც შიძლება საუბარი.
  სასაუბრო არაფერი ჰქონდათ.
 2. უცხო ენის შესასწავლად განკუთვნილი წიგნაკი, რომელშიც მოცემულია საუბრის ნიმუშები სხვადასხვა თემაზე.
  ქართულ-ინგლისური სასაურო თან ჰქონდა.
  ➤ სინონიმები: სალაპარაკო , საუბ.

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: სასაუბროდ

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება


სასაუბრო² რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
 1. ზეპირი მეტყველებისათვის დამახაისათებელი; სალაპარაკო
  სასაუბრო ენა
  ➤ ანტონიმები: ლიტერატურული, აკადემიური, ოფიციალური, ფორმალური

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება