ქართულირედაქტირება

ბრუნვარედაქტირება

ეტიმოლოგიარედაქტირება

წაკითხვარედაქტირება

მნიშვნელობარედაქტირება

არსებითი სახელირედაქტირება
 1. სახელზმნა: რისამე ირგვლივ ან თავის ღერძის გარშემო მოძრაობა
  დედამიწის ბრუნვა მზის გარშემო. [ფინია] ჩამოგვეხსნა და ხმელ ეკალს გარს დაუწყო ბრუნვა (კონსტანტინე ჭიჭინაძე)
 2. სახელზმნა: გადატანით მოძრაობა, ცვალებადობა.
  . დროთა ბრუნვამ ძველისა და ახლის შუა ამართულ ქედზე დაგვაყენა (ილია ჭავჭავაძე) | ჭეშმარიტი ბედნიერება და კეთილდღეობა დროთა ბრუნვაზე კი არაა დამოკიდებული, არამედ ღვთის ნებაზე}}
 3. ლინგვისტიკა სახელის ფორმა, რომელიც აღნიშნავს სახელის ურთიერთობას სახელთან ან ზმნასთან (გაბმულ მეტყველებაში).
  მოთხრობითი ბრუნვის ქონა ქართველური ენებისთვის ისევე დამახასიათებელია, როგორც ბრალდებითი (აკუზატივის) ბრუნვის უქონლობა.
  ➤ სინონიმები: ტრიალი
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: ბრუნება

წარმოებული ლექსიკარედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: ბრუნვადი, ბრუნვადობა


თარგმანებირედაქტირება

წყაროები და რესურსებირედაქტირება