ქართული რედაქტირება

გერმანული რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
 1. გერმანიის ან გერმანელი ხალხის კუთვნილი, დამახასიათებელი.
  გერმანული ენა. გერმანული ძეხვი. გერმანული სამართალი
  „აუფეთქებელი ტორპედოც ეგონა, გერმანული ნაღმიც, მაგრამ კუბო აღმოჩნდა ბოლოს.“
  „შვიდი წლის მანძილზე მასწავლიდა გრაფი სეგედი გერმანულ ენას.“
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: გერმანელი
  ➤ ანტონიმები: არაგერმანული
 2. გერმანული ენის კუთვნილი, გერმანულ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი.
  გერმანული ლექსი. გერმანული სიტყვა
  • ნოე ჟორდანია, „როგორ იყო ევროპიული ანუ მარქსისტული სოციალიზმი.“
  „ამ წრის ხელმძღვანელ გვარათ ვიტკინს მოქონდა კაუცკის გერმანული წიგნი. იქვე გვითარგმნიდა და გვაცნობდა ისტორიულ მატერიალიზმს.“
  ➤ სინონიმები: გერმანულენოვანი
  ➤ ანტონიმები: არაგერმანული, არაგერმანულენოვანი
არსებითი სახელი რედაქტირება
 1. გერმანული ენა
  გერმანული ლამაზი ენაა. გერმანული იცის
  ➤ სინონიმები: გერმანული ენა
 2. სასაუბრო: გერმანული ენის გაკვეთილი და საგანი სკოლაში ან სხვა სასწავლებელში.
  გერმანულში დავალება რა გვაქვს?. გერმანულს მეცადინეობს. გერმანულში ათიანი მივიღე
  გერმანულში სუსტია ჩემი ბიჭი. გამოცდაზე გასვლას აზრი არა აქვს...“
  ➤ ანტონიმები: არაგერმანული

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: აგერმანულებს, გააგერმანულებს, გაგერმანულებული, გადააგერმანულებს, გადაგერმანულებული, გერმანულენოვანი, გერმანიზმი, გერმანისტი, გერმანფილი, გერმანისტიკა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება