ქართული რედაქტირება

გაკვეთილი¹ რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
 1. რაც გაკვეთეს ან გაიკვეთა, გაჭრილი (მნიშვნ. 1).
  ➤ სინონიმები: გაჭრილი, ნავალი

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ შესიტყვებები: გაკვეთილი გზა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება

 •   ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 73.
 •   სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 130.


გაკვეთილი² რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

არსებითი სახელი რედაქტირება
 1. მასწავლებლის მიერ მოწაფისათვის დასასწავლად მიცემული მასალა.
 2. რაიმეში მეცადინეობის სახეობა.
 3. დროის მონაკვეთი (ერთი აკადემიური საათი), რომლის განმავლობაშიც ამა თუ იმ საგანში მიმდინარეობს მეცადინეობა სკოლაში.
 4. გადატანით: გამოცდილება, რომელიც სხვას გამოადგება; გამოცდილების მისაღები მაგალითი.
  ➤ სინონიმები: გასაგები, განაკვეთი

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ შესიტყვებები: მწარე გაკვეთილი, ჭკუის სასწავლი გაკვეთილი

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება

 •   ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 73.
 •   სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 130.