ქართული რედაქტირება

მოთხრობითი რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
  1. გრამატიკა: სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც მიუგებს კითხვებზე: ვინ? რამ?.
    ➤ სინონიმები: ერგატივი

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ შესიტყვებები: მოთხრობითი ბრუნვა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება