ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

აზერბაიჯანულ- აზერბაიჯანულ-ებ- აზერბაიჯანულ-ნ-

მოთხრობითი

აზერბაიჯანულ-მა აზერბაიჯანულ-ებ-მა აზერბაიჯანულ-თ(ა)

მიცემითი

აზერბაიჯანულ-(ა) აზერბაიჯანულ-ებ-(ა) აზერბაიჯანულ-თ(ა)

ნათესაობითი

აზერბაიჯანულ-ის(ა) აზერბაიჯანულ-ებ-ის(ა) აზერბაიჯანულ-თ(ა)

მოქმედებითი

აზერბაიჯანულ-ით(ა) აზერბაიჯანულ-ებ-ით(ა)

ვითარებითი

აზერბაიჯანულ-ად(ა) აზერბაიჯანულ-ებ-ად(ა)

წოდებითი

აზერბაიჯანულ- აზერბაიჯანულ-ებ- აზერბაიჯანულ-ნ-
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


აზერბაიჯანული (აზერბაიჯანულისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) აზერბაიჯანის კუთვნილი, აზერბაიჯანისთვის დამახასიათებელი.
  2. (არსებითი სახელი) აზერბაიჯანელების ენა
დამარცვლა:
ა–ზერ–ბა–ი–ჯა–ნუ–ლი
ეტიმოლოგია:
ატროპატეს –– ძვ. ბერძ. (Aτρoπάτης<ძვ. სპარსულიდან ნიშნავდა ცეცხლით დაცულს).
პარონიმები:
აზერბაიჯანელი
შეადარეთ:
აზერბაიჯანი
წყაროები და რესურსები:
„აზერბაიჯანული“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში


თარგმანები