აზერბაიჯანული

რედაქტირება

ეტიმოლოგია

რედაქტირება

ნაწარმოებია აზერბაიჯან ფუძეზე სადაურობის აღმნიშვნელი -ულ სუფიქსის დართვით.

წაკითხვა

რედაქტირება

მნიშვნელობა

რედაქტირება
 1. აზერბაიჯანის ან აზერბაიჯანელების კუთვნილი, დამახასიათებელი; აზერბაიჯანიდან მომდინარე
  აზერბაიჯანული ენა. აზერბაიჯანული კულტურა. აზერბაიჯანული გაზი
  „ვაჟა ჭყონიას სახე აზერბაიჯანული ჰაერმწმენდისთვის მიეშვირა და თვლემდა.“
  ➤ ანტონიმები: არააზერბაიჯანული
 2. აზერბაიჯანული ენის კუთვნილი, აზერბაიჯანულ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი.
  აზერბაიჯანული სიტყვა. აზერბაიჯანული პოეზია
 1. აზერბაიჯანული ენა.
  აზერბაიჯანული თურქულის მონათესავეა. ბავშვობაში აზერბაიჯანულს ვსწავლობდი
 2. სასაუბრო: აზერბაიჯანული ენის გაკვეთილი სკოლაში ან სხვა სასწავლებელში.
  აზერბაიჯანულში დავალება რა გვაქვს?. აზერბაიჯანულს მეცადინეობს. აზერბაიჯანულში ათიანი მივიღე

წარმოებული ლექსიკა

რედაქტირება
➤ წარმოებული სიტყვები: ააზერბაიჯანულებს, გაააზერბაიჯანულებს, გააზერბაიჯანულება, გააზერბაიჯანულებული
➤ შესიტყვებები: აზერბაიჯანული ენა

თარგმანები

რედაქტირება

წყაროები და რესურსები

რედაქტირება
 •   საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 135