დაწერილი

რედაქტირება

ეტიმოლოგია

რედაქტირება

წაკითხვა

რედაქტირება

მნიშვნელობა

რედაქტირება
 1. რაც დაწერეს ან დაიწერა.
  დაწერილი წიგნი. დაწერილი სიტყვა
  „სანამ წერას შევუდგებოდე, კარგა ხანს აღარც უცხო ენაზე დაწერილ წიგნს ვეკარები.“
  „ბოლო ფურცელი წარმოადგენდა მინისტრის სახელზე დაწერილ გადადგომის პატაკს, რომელსაც მხოლოდ სახნოვის ხელმოწერა აკლდა.“
  ➤ სინონიმები: დანაწერი, ნაწერი
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: წერილი
  ➤ ანტონიმები: დაუწერელი
 1. ქართული ისტორიული საბუთების ერთ-ერთი ტიპის სახელი.
  დაწერილი თამარ დედოფლისა გელათისადმი. მანდატურთუხუცესის დაწერილი
  • 1281-1282: „დაწერილი ნიკოლაოზ ქართლის კათალიკოსისა არვანბეგ საბაისძისადმი“
  „ესე დაწერილი ჩუენ, გლახაკმან ქართლისა კათალიკოზმან ნიკოლაოზ დაგიწერეთ და მოგეცით თქუენ, საბაისძესა არვანბეგს და შვილთა და მომავალთა ყოველთა სახლისა თქუენისათა.“
  ➤ სინონიმები: სიგელი, გუჯარი

წარმოებული ლექსიკა

რედაქტირება
➤ წარმოებული სიტყვები: მოდაწერილე

თარგმანები

რედაქტირება

წყაროები და რესურსები

რედაქტირება