ქართული რედაქტირება

პოლონური რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
  1. პოლონეთის ან პოლონელების კუთვნილი.
    ➤ ანტონიმები: არაპოლონური
  2. პოლონური ენის კუთვნილი, პოლონურ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი.
  3. პოლონეთიდან მომდინარე.

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება

  •   საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 442
  •   ქართული მატერიალური კულტურის ეთნოგრაფიული ლექსიკონი, ელდარ ნადირაძე, თბილისი, 2022