ქართული რედაქტირება

ლათინური რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

ზედსართავი სახელი რედაქტირება
 1. ძველი რომის ისტორიასთან, კულტურასთან დაკავშირებული
  ლათინური დამწერლობა. ლათინური ენა
  • 1924: მიხეილ ჯავახიშვილი, ისევ ქართული ენის შესახებ
  კათოლიკური ეკლესია დღესაც ლათინურ ენაზე აწარმოებს წირვას და მიწერ-მოწერას, მაგრამ ეს ენა მაინც მკვდარია.
  • რევაზ მიშველაძე, ამბერკი
  ბუღალტერი მოხდენილად ჩაურთავდა სადღეგრძელოში ლათინურ და ბერძნულ ანდაზებს, ომარ ხაიამის რობაიებს და შექსპირის აფორიზმებს …
  ➤ ანტონიმები: არალათინური
 2. ლათინური ენის კუთვნილი, ლათინურ ენაზე ნათქვამი, დაწერილი
  ლათინური ტექსტი. ლათინური სიტყვა
  • გურამ ოდიშარია, პრეზიდენტის კატა
  ის გვიმტკიცებდა, რომ კოლხეთი ლათინური სიტყვაა და ნიჟარას ნიშნავს.
  ➤ სინონიმები: ლათინურენოვანი
  ➤ ანტონიმები: არალათინური
 3. ლათინური ანბანის კუთვნილი, ლათინური ანბანით დაწერილი
  ლათინური ასო. ლათინური წარწერა
  • რევაზ მიშველაძე, მეშარვლე
  ტანზე შემოჭერილი წითელი მაისურიდან, რომელსაც დიდი, თეთრი ასოებით ლათინურად „ობერლინ” ეწერა, ყელმიწვდენილი ჭაღარა ხუჭუჭა თმა მოუჩანდა
  • რევაზ მიშველაძე, რას მერჩოდი...
  ნავის ნიჩაბს ერთადერთი ლათინური ასო „რ” ეწერა.
არსებითი სახელი რედაქტირება
 1. ლათინური ენა
  ლათინური ლამაზი ენაა. ლათინური იცის
  • 1908: აკაკი წერეთელი, ჩემი თავგადასავალი
  იმ ხანებში გამოაცხადეს, რომ ვისაც უნდა რუსეთში წასვლა და უმაღლეს სასწავლებელში შესვლა, იმან ლათინური უნდა ისწავლოს.
  ➤ სინონიმები: ლათინური ენა
 2. სასაუბრო: ლათინური ენის გაკვეთილი და საგანი სკოლაში ან სხვა სასწავლებელში
  • 1908: აკაკი წერეთელი, ჩემი თავგადასავალი
  მეოთხე კლასი მეტად ძნელი კლასი იყო: სულ ახალ-ახალი საგნები და მასწავლებლები: ისტორია, გეომეტრია, ტრიგონომეტრია, ბოტანიკა, ზოოლოგია, ლათინური, სჯულის-კანონი, მეურნეობა, მინერალოგია და სხვადასხვა - სულ ერთად მოგვაყარეს!
  ➤ ანტონიმები: არალათინური

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: ალათინურებს, გაალათინურებს, გალათინურებული, გადაალათინურებს, გადალათინურებული, ლათინურენოვანი
➤ შესიტყვებები: ლათინური ამერიკა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება