ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ნათესაობითი ბრუნვა ნათესაობითი ბრუნვები ნათესაობითი ბრუნვანი
მოთხრობითი ნათესაობითმა ბრუნვამ ნათესაობითმა ბრუნვებმა ნათესაობით ბრუნვათ(ა)
მიცემითი ნათესაობით ბრუნვას(ა) ნათესაობით ბრუნვებს(ა) ნათესაობით ბრუნვათ(ა)
ნათესაობითი ნათესაობითი ბრუნვის(ა) ნათესაობითი ბრუნვების(ა) ნათესაობით ბრუნვათ(ა)
მოქმედებითი ნათესაობითი ბრუნვით(ა) ნათესაობითი ბრუნვებით(ა)
ვითარებითი ნათესაობით ბრუნვად(ა) ნათესაობით ბრუნვებად(ა)
წოდებითი ნათესაობითო ბრუნვავ ნათესაობითო ბრუნვებო ნათესაობითნო ბრუნვანო


ნათესაობითი ბრუნვა

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) გრამატ. სახელის ერთ–ერთი ფორმა ქართული ენის ბრუნვათა სისტემაში. მისი ნიშნებია: –ის()(თანხმოვანფუძიანში და ფუძეკვეცად სახელებში) ან –(), –სი ფუძეუკვეც სახელებში. პასუხობს კუთხვებზე:ვისი?რისი?.
დამარცვლა:
ნა·თე·სა··ბი·თი ბრუნ·ვა


თარგმანები