ქართული რედაქტირება

თხუთმეტი რედაქტირება

 
თხუთმეტი

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

რიცხვითი სახელი რედაქტირება
  1. რიცხვი 15, ათი და ხუთი. რაოდენობითი რიცხვითი სახელი, რომელიც მოსდევს 14-ს და წინ უსწრებს 16-ს.
    ბიჭებს თხუთმეტი ლარი აქვთ.

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: თხუთმეტიათასი, თხუთმეტივე, თხუთმეტიოდე, თხუთმეტივე

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება

  •   საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 318ქართული რიცხვითი სახელი
რაოდენობითი 01234567891011121314151617181920304050607080901001,0001,000,0001,000,000,000
რიგობითი IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXVXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXIX
XLLLXLXXLXXXXCC
წილობითი 1/21/31/41/51/101/100