ქართული რედაქტირება

თოთხმეტი რედაქტირება

 
თოთხმეტი

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

რიცხვითი სახელი რედაქტირება
  1. რიცხვი 14, ათი და ოთხი. რაოდენობითი რიცხვითი სახელი, რომელიც მოსდევს 13-ს და წინ უსწრებს 15-ს.

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: თოთხმეტიათასი, თოთხმეტივე, თოთხმეტიოდე, თოთხმეტივე, თოთხმეტმარცვლოვანი, თოთხმეტტაეპიანი

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირებაქართული რიცხვითი სახელი
რაოდენობითი 01234567891011121314151617181920304050607080901001,0001,000,0001,000,000,000
რიგობითი IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXVXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXIX
XLLLXLXXLXXXXCC
წილობითი 1/21/31/41/51/101/100