ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი წიგნი წიგნები წიგნნი
მოთხრობითი წიგნმა წიგნებმა წიგნთ(ა)
მიცემითი წიგნს(ა) წიგნებს(ა) წიგნთ(ა)
ნათესაობითი წიგნის(ა) წიგნების(ა) წიგნთ(ა)
მოქმედებითი წიგნით(ა) წიგნებით(ა)
ვითარებითი წიგნად(ა) წიგნებად(ა)
წოდებითი წიგნო წიგნებო წიგნნო


წიგნი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) რაიმე დაბეჭდილი ტექსტის შემცველი ფურცლები, ერთად აკინძული.
  2. (არსებითი სახელი) ვრცელი ლიტერატურული ნაწარმოების დიდი ქვეგანაყოფი
  3. (არსებითი სახელი) სპეციალური დანიშნულების დავთარი
  4. (არსებითი სახელი) (ძვ.) წერილი, ბარათი
  5. (არსებითი სახელი) (ძვ.) წერილობითი საბუთი, ხელწერილი
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [tsʼɪgnɪ]:აუდიო მაგალითი: წიგნი ?
დამარცვლა:
წიგ·ნი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
წიგნადი, წიგნაკი, წიგნარა, წიგნთმცოდნეობა, წიგნთსაცავი, წიგნიერი, წიგნიერება, წიგნური
წყაროები და რესურსები:
  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „წიგნი
„წიგნი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში

თარგმანები

მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=წიგნი&oldid=99578“-დან