ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სატევარ- სატევარ-ებ- სატევარ-ნ-
მოთხრობითი სატევარ-მა სატევარ-ებ-მა სატევარ-თ(ა)
მიცემითი სატევარ-(ა) სატევარ-ებ-(ა) სატევარ-თ(ა)
ნათესაობითი სატევარ-ის(ა) სატევარ-ებ-ის(ა) სატევარ-თ(ა)
მოქმედებითი სატევარ-ით(ა) სატევარ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი სატევარ-ად(ა) სატევარ-ებ-ად(ა)
წოდებითი სატევარ- სატევარ-ებ- სატევარ-ნ-


სატევარი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ბრტყელი ორპირი წვეტიანი იარაღი
დამარცვლა:
სა–ტე–ვა–რი
სინონიმები:
ხანჯალი
შეადარეთ:
ხმალი
წყაროები და რესურსები:
„სატევარი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში


თარგმანები