ქართული


ელემენტი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) პირველადი ნივთიერება, საწყისი ერთეული, პირველადი ნაწილაკი
  2. (არსებითი სახელი) მთელის შემადგენელი ნაწილი; რაიმე ნაგებობის, მოწყობილობის, მექანიზმის დეტალი
  3. (არსებითი სახელი) (ქიმია) მარტივი ნივთიერება, რომელიც ჩვეულებრივი ქიმიური მეთოდებით არ იშლება შემადგენელ ნაწილებად და წარმოადგენს სხვა რთულ ნივთიერებათა შემადგენელ ნაწილს
◆ ქიმიური ელემენტების პერიოდული სისტემა
  1. (არსებითი სახელი) ქიმიური ენერგიის ხარჯზე მცირეძალიანი ელექტრული დენის მისაღები ხელსაწყო.
◆ გალვანური ელემენტი
◆ მშრალი ელემენტი
  1. (არსებითი სახელი) ძველ ბერძნულ მატერიალისტურ ფილოსოფიაში: ბუნების ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი (ცეცხლი, წყალი, ჰაერი, მიწა); სტიქია.
◆ სამყაროს ოთხი ელემენტი
  1. (არსებითი სახელი) რაიმე საზოგადოებრივი წრის წარმომადგენელი
◆ პროგრესული ელემენტი
წარმოთქმა:
IPA: /ɛlɛmɛntʼɪ/
შენიშვნა:
მრ.რ. ელემენტები
დამარცვლა:
ე-ლე-მენ-ტი
ეტიმოლოგია:
1300. ლათ. elementum
სინონიმები:
კომპონენტიინგრენდიენტიშემადგენელინაწილაკიერთეული
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ელემენტარულიელემენტარიზმიქიმიური ელემენტიგალვანური ელემენტიმეხუთე ელემენტი
წყაროები და რესურსები:
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, თბილისი, 1989

„ელემენტი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში
  იხილეთ ქართულივიკიპედიის სტატია „ელემენტითარგმანები