ქართულირედაქტირება

არსებითი სახელირედაქტირება

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ტრამვაი ტრამვაები ტრამვაინი
მოთხრობითი ტრამვაიმ ტრამვაებმა ტრამვაით(ა)
მიცემითი ტრამვაის(ა) ტრამვაებს(ა) ტრამვაით(ა)
ნათესაობითი ტრამვაის(ი) ტრამვაების(ა) ტრამვაით(ა)
მოქმედებითი ტრამვაითი ტრამვაებით(ა)
ვითარებითი ტრამვაიდ(ა) ტრამვაებად(ა)
წოდებითი ტრამვაივ ტრამვაებო ტრამვაინო
 
თბილისის ტრამვაი

დამარცვლა:

ტრამ·ვა·ი; მრ. რ. ტრამ·ვა·ებ·

წარმოთქმა:

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [tʼrɑmvɑi]
აუდიო მაგალითი: ტრამვაი ?

მნიშვნელობა:

[1] საქალაქო მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალება, ძრავიანი ვაგონი (ან ძრავიანი და მასზე მისაბმელი ვაგონი), რომელიც ელექტროენერგიას ღებულობს საქონტაქტო ქსელიდან და ლიანდაგებზე მოძრაობს.

ეტიმოლოგია:

[მნიშვ. 1] ინგლისური სიტყვიდან tramway; tram„ვაგონი“, „ურიკა“ და way„გზა“, „ლიანდაგი“

მაგალითები:

[მნიშვ. 1] სკოლიდან მომავალი გივი ტრამვაის გაჩერებასთან დაემშვიდობა ამხანაგებს და ვაგონში შეხტა (სერგო კლდიაშვილი).

წყაროები და რესურსები:

[მნიშვ. 1]   იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „ტრამვაი
[მნიშვ. 1]   ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი 6, თბილისი, 1960 წელი.
[მნიშვ. 1] „ტრამვაი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში

თარგმანებირედაქტირება