ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ტირიფი ტირიფები ტირიფნი
მოთხრობითი ტირიფმა ტირიფებმა ტირიფთ(ა)
მიცემითი ტირიფს(ა) ტირიფებს(ა) ტირიფთ(ა)
ნათესაობითი ტირიფის(ა) ტირიფების(ა) ტირიფთ(ა)
მოქმედებითი ტირიფით(ა) ტირიფებით(ა)
ვითარებითი ტირიფად(ა) ტირიფებად(ა)
წოდებითი ტირიფო ტირიფებო ტირიფნო


 
ტირიფი

ტირიფი

მნიშვნელობა
  1. საშუალო ან პატარა რბილმერქნიანი ხე - ლათ.. Salix. ტირიფს აქვს ვიწრო, მოკლეყუმწიანი ფოთლები. იზრდება უპირატესად მდინარის პირებზე, ტენიან ადგილებში
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [t'ɪrɪpʰɪ]
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ტი·რი·ფი; მრ. რ. ტი·რი·ფე·ბი
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
წნორი, ძეწნა, მდგნალი.
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ტირიფნარი
შეადარეთ:წყაროები და რესურსები:

  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „ტირიფი
„ტირიფი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში


თარგმანები: