ქართული რედაქტირება

სახლი რედაქტირება

 
 


ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

არსებითი სახელი რედაქტირება
 1. ადამიანთა საცხოვრებელი შენობა.
  აფხაზეთიდან დევნილებს ახალი სახლები გადაეცათ.
 2. გადატანით: ერთ სახლში მცხოვრებნი, ოჯახი.
  ➤ სინონიმები: ოჯახი
 3. გადატანით: ბინა, თავშესაფარი.
 4. ზოგიერთი კულტურულ-საზოგადოებრივი დაწესებულების სახელწოდება.
  საბავშვო სახლი.

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: უსახლკარო, სახლ-კარი, დაუსახლებელი, სასახლე, გასახლება, გასახლებული, სახლდება, სახლეულისახლთმმართველი, სახლთმფლობელი, სახლის კაცი, სახლკარდავსილი, სახლკარმოშლილი, სახლკარობა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება

 •   ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 371.
 •   სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 2, თბილისი: „მერანი“, 1993, გვ. 76-77.