ქართულირედაქტირება

სახლირედაქტირება

 
 


ეტიმოლოგიარედაქტირება

წაკითხვარედაქტირება

მნიშვნელობარედაქტირება

არსებითი სახელირედაქტირება
  1. ადამიანთა საცხოვრებელი შენობა.
    აფხაზეთიდან დევნილებს ახალი სახლები გადაეცათ.
  2. გადატანით: ერთ სახლში მცხოვრებნი, ოჯახი.
  3. გადატანით: ბინა, თავშესაფარი.
  4. ზოგიერთი კულტურულ-საზოგადოებრივი დაწესებულების სახელწოდება.
    საბავშვო სახლი.

წარმოებული ლექსიკარედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: უსახლკარო, სახლ-კარი, დაუსახლებელი, სასახლე, გასახლება, გასახლებული, სახლდება, სახლეულისახლთმმართველი, სახლთმფლობელი, სახლის კაცი, სახლკარდავსილი, სახლკარმოშლილი, სახლკარობათარგმანებირედაქტირება

წყაროები და რესურსებირედაქტირება