ქართულირედაქტირება

არსებითი სახელირედაქტირება

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი პარამეტრი პარამეტრები პარამეტრნი
მოთხრობითი პარამეტრმა პარამეტრებმა პარამეტრთ(ა)
მიცემითი პარამეტრს(ა) პარამეტრებს(ა) პარამეტრთ(ა)
ნათესაობითი პარამეტრის(ა) პარამეტრების(ა) პარამეტრთ(ა)
მოქმედებითი პარამეტრით(ა) პარამეტრებით(ა)
ვითარებითი პარამეტრად(ა) პარამეტრებად(ა)
წოდებითი პარამეტრო პარამეტრებო პარამეტრნო

დამარცვლა:

პა·რა·მეტ·რი; მრ. რ. პა·რა·მეტ·რე·ბი

წარმოთქმა:

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [...]
აუდიო მაგალითი: პარამეტრი ?

მნიშვნელობა:

[1] (მათემატიკა) სიდიდე, რომლის რიცხობრივი მნიშვნელობები შესაძლებლობას გვაძლევს გამოვყოთ გარკვეული ელემენტი (მაგ., მრუდი)იმავე რიგის სხვა ელემენტთა სიმრავლისაგან.
[2] (ტექნიკური) ფიზიკური სიდიდე, რომელიც გვაძლევს რაიმე მოვლენის, დანადგარის რომელიმე თვისების (მაგ., ელექტროგამტარობის, თბოგამტარობის...) დახასიათებას.

ეტიმოლოგია:

[მნიშვ. 1] ბერძნული სიტყვიდან parametreo რაც ნიშნავს ვუფარდებ

სინონიმები:

[მნიშვ. 1] ...


მაგალითები:

[მნიშვ. 1]

წარმოებული სიტყვები:

[მნიშვ. 1]

წყაროები და რესურსები:

[მნიშვ. 1]   იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „პარამეტრი
[მნიშვ. 1]   ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი,
[მნიშვ. 1] „პარამეტრი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში

თარგმანებირედაქტირება