ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი საპონ- საპნ-ებ- საპონ-ნ-
მოთხრობითი საპონ-მა საპნ-ებ-მა საპონ-თ(ა)
მიცემითი საპონ-(ა) საპნ-ებ-(ა) საპონ-თ(ა)
ნათესაობითი საპნ-ის(ა) საპნ-ებ-ის(ა) საპონ-თ(ა)
მოქმედებითი საპნ-ით საპნ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი საპნ-ად(ა) საპნ-ებ-ად(ა)
წოდებითი საპონ- საპნ-ებ- საპონ-ნ-


საპონ-ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) წყალში ადვილად ხსნადი მასა, რომელსაც ამზადებენ ცხიმეულისა და ტუტეებისაგან; ადვილად ქაფდება, იხმარება ჭუჭყის მოსაშორებლად (რეცხვისა და ბანის დროს)
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [sɑpʼɔnɪ]
ეტიმოლოგია:
პარონიმები:
საპოვნი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
საპნის ბუშტივით გაქრება
წყაროები და რესურსები:
  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „საპონი
  ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი 6, თბილისი, 1960 წელი.

თარგმანები