ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ჰიდრავლიკა ჰიდრავლიკები ჰიდრავლიკანი
მოთხრობითი ჰიდრავლიკამ ჰიდრავლიკებმა ჰიდრავლიკათ(ა)
მიცემითი ჰიდრავლიკას(ა) ჰიდრავლიკებს(ა) ჰიდრავლიკათ(ა)
ნათესაობითი ჰიდრავლიკის(ა) ჰიდრავლიკების(ა) ჰიდრავლიკათ(ა)
მოქმედებითი ჰიდრავლიკით(ა) ჰიდრავლიკებით(ა)
ვითარებითი ჰიდრავლიკად(ა) ჰიდრავლიკებად(ა)
წოდებითი ჰიდრავლიკავ ჰიდრავლიკებო ჰიდრავლიკანო


ჰიდრავლიკა

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) მეცნიერება სითხეების წონასწორობისა და მოძრაობის კანონთა შესახებ.
  2. (არსებითი სახელი) მეცნიერება სითხეების წონასწორობისა და მოძრაობის კანონთა პრაქტიკული გამოყენების შესახებ.
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [hɪdrɑvlɪkʼɑ]
დამარცვლა:
მხ. რ. ჰიდ·რავ·ლი·კა; მრ. რ. ჰიდ·რავ·ლი·კე·ბი
ეტიმოლოგია:
ბერძნული სიტყვიდან hydraulikos - წყლისა.
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ჰიდრავლიკური
წყაროები და რესურსები:
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, თბილისი, 1989
  იხილეთ ქართულივიკიპედიის სტატია „ჰიდრავლიკა
„ჰიდრავლიკა“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები