ქართული


ჰედონიზმი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ეთიკის იდეალისტური მიმდინარეობა, რომლის მიხედვითაც ცხოვრების მიზანს წარმოადგენს უდიდესი სიამოვნება, სიტკბოება.
ეტიმოლოგია:
მომდინარეობს ბერძნული სიტყვიდან hёdonё, რაც ქართულად სიამოვნებას ნიშნავს.
წყაროები და რესურსები:
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, თბილისი, 1989
„ჰედონიზმი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში


თარგმანები