ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სპირიტიზმ-
მოთხრობითი სპირიტიზმ-მა
მიცემითი სპირიტიზმ-(ა)
ნათესაობითი სპირიტიზმ-ის(ა)
მოქმედებითი სპირიტიზმ-ით(ა)
ვითარებითი სპირიტიზმ-ად(ა)
წოდებითი სპირიტიზმ-


სპირიტიზმ-ი (სპირიტიზმისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ცრუ რწმენა, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია მიცვალებულთა სულების გამოძახება და მათთან ურთიერთობის დაამყარება.
წარმოთქმა:
IPA: /spʼɪrɪtʼɪzmɪ/
დამარცვლა:
სპი·რი·ტიზ·მი
წყაროები და რესურსები:
„სპირიტიზმი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები