ქართულირედაქტირება

არსებითი სახელირედაქტირება

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სიგარი სიგარები სიგარნი
მოთხრობითი სიგარმა სიგარებმა სიგართ(ა)
მიცემითი სიგარს(ა) სიგარებს(ა) სიგართ(ა)
ნათესაობითი სიგარის(ა) სიგარების(ა) სიგართ(ა)
მოქმედებითი სიგარით(ა) სიგარებით(ა)
ვითარებითი სიგარად(ა) სიგარებად(ა)
წოდებითი სიგარო სიგარებო სიგარნო

დამარცვლა:

სი·გა·რა; მრ. რ. სი·გა·რე·ბი

წარმოთქმა:

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [...]
აუდიო მაგალითი: სიგარა ?

მნიშვნელობა:

[1] თამბაქოს ფოთოლი, უჰილზოდ დახვეული და მოსაწევად გამზადებული.

ეტიმოლოგია:

[მნიშვ. 1] ესპანური სიტყვიდან cigarro

სინონიმები:

[მნიშვ. 1] ...


მაგალითები:

[მნიშვ. 1] ბრომლეი ისეთი სისწრაფით შემობრუნდა სავარძელზე, რომ სიგარის ფერფლი კალთაში ჩაუვარდა (ნ. ლორთქიფანიძე)


წარმოებული სიტყვები:


წყაროები და რესურსები:

[მნიშვ. 1]   იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „სიგარა
[მნიშვ. 1]   ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი,
[მნიშვ. 1] „სიგარა“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში

თარგმანებირედაქტირება