ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი პიანინო პიანინოები პიანინონი
მოთხრობითი პიანინომ პიანინოებმა პიანინოთ(ა)
მიცემითი პიანინოს(ა) პიანინოებს(ა) პიანინოთ(ა)
ნათესაობითი პიანინოს(ი) პიანინოების(ა) პიანინოთ(ა)
მოქმედებითი პიანინოთი პიანინოებით(ა)
ვითარებითი პიანინოდ(ა) პიანინოებად(ა)
წოდებითი პიანინოვ პიანინოებო პიანინონო


პიანინო

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) კლავიშებიანი მუსიკალური საკრავი, ფორტეპიანოს ერთ-ერთი სახეობა; აქვს ფორმა მაღალი ყუთისა, რომელშიც სიმები ვერტიკალურად არის დაჭიმული.
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [pʼɪɑnɪnɔ]
დამარცვლა:
პი··ნი·ნო; მრ. რ. პი··ნი·ნო·ებ·
ეტიმოლოგია:
იტალიურიდან pianino
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
პიანისტი, პიანოლა
წყაროები და რესურსები:
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, თბილისი, 1989
„პიანინო“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში
თარგმანები