ქართული

მეზობელი

 

ეტიმოლოგია

წაკითხვა

მნიშვნელობა

 1. მახლობლად მცხოვრები.
  კარის მეზობელი
 2. მოსაზღვრე, მომიჯნავე (სოფელი, ქვეყანა, ხალხი...).
  აზერბაიჯანი და სომხეთი საქართველოს მეზობელი ქვეყნებია.
 3. მომიჯნავე, გვერდით მდებარე (ოთახი და სხვ.).
  ➤ სინონიმები: მოსაზღვრე

წარმოებული ლექსიკა

➤ წარმოებული სიტყვები: მეზობელ-ნათესავები, მეზობლობა, მეზობლური
➤ შესიტყვებები: ყურის მეზობელი, მეცეცხლური მეზობელი
➤ ანდაზები: თუ მეზობელი კარგად გყავს. შენც კარგადა ხარ

თარგმანები

წყაროები და რესურსები

 •   საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 373
 •   ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 247.
 •   სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 460.მეზობელი

მნიშვნელობა
 1. (ზმნიზედა) ახლოს, გვერდით. ◆ უძველესი დროიდან მოკიდებული ლეკები და ქართველები ერთმანეთის მეზობლად ცხოვრობდნენ.
წარმოთქმა:
IPA: /tʰbɪlɑd/
დამარცვლა:
მე·ზობ·ლადთარგმანები

წყაროები და რესურსები