ქართული

მეზობელი

 

ეტიმოლოგია

წაკითხვა

მნიშვნელობა

არსებითი სახელი
 1. მახლობლად მცხოვრები.
  კარის მეზობელი
 2. მოსაზღვრე, მომიჯნავე (სოფელი, ქვეყანა, ხალხი...).
  აზერბაიჯანი და სომხეთი საქართველოს მეზობელი ქვეყნებია.
 3. მომიჯნავე, გვერდით მდებარე (ოთახი და სხვ.).
  ➤ სინონიმები: მოსაზღვრე

წარმოებული ლექსიკა

➤ წარმოებული სიტყვები: მეზობელ-ნათესავები, მეზობლობა, მეზობლური
➤ შესიტყვებები: ყურის მეზობელი, მეცეცხლური მეზობელი
➤ ანდაზები: თუ მეზობელი კარგად გყავს. შენც კარგადა ხარ

თარგმანები

წყაროები და რესურსები

 •   საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 373
 •   ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 247.
 •   სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 460.


ქართული


მეზობელი

მნიშვნელობა
 1. (ზმნიზედა) ახლოს, გვერდით. ◆ უძველესი დროიდან მოკიდებული ლეკები და ქართველები ერთმანეთის მეზობლად ცხოვრობდნენ.
წარმოთქმა:
IPA: /tʰbɪlɑd/
დამარცვლა:
მე·ზობ·ლადთარგმანები

წყაროები და რესურსები