ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

ბოლოკ- ბოლოკ-ებ- ბოლოკ-ნ-

მოთხრობითი

ბოლოკ-მა ბოლოკ-ებ-მა ბოლოკ-თ(ა)

მიცემითი

ბოლოკ-(ა) ბოლოკ-ებ-(ა) ბოლოკ-თ(ა)

ნათესაობითი

ბოლოკ-ის(ა) ბოლოკ-ებ-ის(ა) ბოლოკ-თ(ა)

მოქმედებითი

ბოლოკ-ით ბოლოკ-ებ-ით(ა)

ვითარებითი

ბოლოკ-ად(ა) ბოლოკ-ებ-ად(ა)

წოდებითი

ბოლოკ- ბოლოკ-ებ- ბოლოკ-ნ-
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


 
ბოლოკი

ბოლოკი

მნიშვნელობა
  1. ორწლოვანი ბოსტნეული მცენარე ჯვაროსანთა ოჯახიდან. საკვებად გამოიყენება მისი ფესვი, რომელიც შითელი კანის მქონე თეთრი ბოლქვია. აქვს სპეციფიკური მწარე გემო.
წარმოთქმა:
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ბო-ლო-კი
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ბოლოკა, ბოლოკურა
შეადარეთ:წყაროები და რესურსები:

თარგმანი