ქართული


ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ხაჭაპურ- ხაჭაპურ-ებ- ხაჭაპურ-ნ-
მოთხრობითი ხაჭაპურ-მა ხაჭაპურ-ებ-მა ხაჭაპურ-თ(ა)
მიცემითი ხაჭაპურ-(ა) ხაჭაპურ-ებ-(ა) ხაჭაპურ-თ(ა)
ნათესაობითი ხაჭაპურ-ის(ა) ხაჭაპურ-ებ-ის(ა) ხაჭაპურ-თ(ა)
მოქმედებითი ხაჭაპურ-ით(ა) ხაჭაპურ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ხაჭაპურ-ად(ა) ხაჭაპურ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ხაჭაპურ- ხაჭაპურ-ებ- ხაჭაპურ-ნ-
  1. ქართული ნაციონალური კერძი.

წარმოთქმა

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [xaʧʼapʼurɪ]:აუდიო მაგალითი: ხაჭაპური ?
 
აჭარული ხაჭაპური

სინონიმები

  1. ხაბიძგინა - ოსური ხაჭაპური.

წყაროები და რესურსები:

  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „ხაჭაპური
„ხაჭაპური“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში

თარგმანები