ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ჩიხი ჩიხები ჩიხნი
მოთხრობითი ჩიხმა ჩიხებმა ჩიხთ(ა)
მიცემითი ჩიხს(ა) ჩიხებს(ა) ჩიხთ(ა)
ნათესაობითი ჩიხის(ა) ჩიხების(ა) ჩიხთ(ა)
მოქმედებითი ჩიხით(ა) ჩიხებით(ა)
ვითარებითი ჩიხად(ა) ჩიხებად(ა)
წოდებითი ჩიხო ჩიხებო ჩიხნო


ჩიხ-ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) გზა, რომელიც ერთი მხრიდან ჩაკეტილია
  2. (არსებითი სახელი) (ქიზ.) იგივეა, რაც მასრა
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [tʃɪχɪ]
დამარცვლა:
მხ.რ. ჩი·ხი
მრ. რ. ჩი·ხე·ბი
წყაროები და რესურსები:
  ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი 8, თბილისი, 1964 წელი.
„ჩიხი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები

მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=ჩიხი&oldid=101164“-დან