ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ფაბულა ფაბულები ფაბულანი
მოთხრობითი ფაბულამ ფაბულებმა ფაბულათ(ა)
მიცემითი ფაბულას(ა) ფაბულებს(ა) ფაბულათ(ა)
ნათესაობითი ფაბულის(ა) ფაბულების(ა) ფაბულათ(ა)
მოქმედებითი ფაბულით(ა) ფაბულებით(ა)
ვითარებითი ფაბულად(ა) ფაბულებად(ა)
წოდებითი ფაბულავ ფაბულებო ფაბულანო


ფაბულა

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) მხატვრული ნაწარმოების ქარგა, რომელშიც ხორციელდება ძირითადი კონფლიქტი. ◆ ჩვენ წუნად არა ვდებთ ავტორებს, რომ დრამის ამბავი, არაკი (ფაბულა) მოგონილია მათ მიერ ილია
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [pʰɑbulɑ]
დამარცვლა:
ფა·ბუ·ლა; მრ. რ. ფა·ბუ·ლე·ბი
ეტიმოლოგია:
ლათინურიდან fabula - არაკი, ზღაპარი
სინონიმები:
არაკი
პარონიმები:
ტაბულა
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ფაბულირი
წყაროები და რესურსები:
  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „ფაბულა
„ფაბულა“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში
თარგმანები