ქართულირედაქტირება

არსებითი სახელირედაქტირება

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ტერორისტი ტერორისტები ტერორისტნი
მოთხრობითი ტერორისტმა ტერორისტებმა ტერორისტთ(ა)
მიცემითი ტერორისტს(ა) ტერორისტებს(ა) ტერორისტთ(ა)
ნათესაობითი ტერორისტის(ა) ტერორისტების(ა) ტერორისტთ(ა)
მოქმედებითი ტერორისტით(ა) ტერორისტებით(ა)
ვითარებითი ტერორისტად(ა) ტერორისტებად(ა)
წოდებითი ტერორისტო ტერორისტებო ტერორისტნო

დამარცვლა:

ტე·რო·რის·ტი; მრ. რ. ტე·რო·რის·ტე·ბი

წარმოთქმა:

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [...]
აუდიო მაგალითი: ტერორისტი ?

მნიშვნელობა:

[1] ვინც ტერორს მიმართავს, ტეტორისტული აქტის მონაწილე.

ეტიმოლოგია:

[მნიშვ. 1]

სინონიმები:

[მნიშვ. 1] ...


მაგალითები:

[მნიშვ. 1] მოძრაობის დროს ბევრი... ტერორისტად იყო გასული (აკაკი)


წარმოებული სიტყვები: ტერორი, ტერორიზება, ტერორიზმი, ტერორისტული, ტერორქვეშ


წყაროები და რესურსები:

[მნიშვ. 1]   იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „ტერორისტი
[მნიშვ. 1]   ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი,
[მნიშვ. 1] „ტერორისტი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში

თარგმანებირედაქტირება