ქართულირედაქტირება

არსებითი სახელირედაქტირება

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სპორტსმენი სპორტსმენები სპორტსმენნი
მოთხრობითი სპორტსმენმა სპორტსმენებმა სპორტსმენთ(ა)
მიცემითი სპორტსმენს(ა) სპორტსმენებს(ა) სპორტსმენთ(ა)
ნათესაობითი სპორტსმენის(ა) სპორტსმენების(ა) სპორტსმენთ(ა)
მოქმედებითი სპორტსმენით(ა) სპორტსმენებით(ა)
ვითარებითი სპორტსმენად(ა) სპორტსმენებად(ა)
წოდებითი სპორტსმენო სპორტსმენებო სპორტსმენნო

დამარცვლა:

სპორ·ტსმე·ნი

წარმოთქმა:

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [/spʼɔrtʼsmɛnɪ/]

მნიშვნელობა:

[1] პროფესიონალური სპორტით დაკავებული ადამიანი (მამაკაცი)

ეტიმოლოგია: სიტყვა მოდის ინგლისური ენიდან

მაგალითიები:

[მნიშვ. 1] უსაინ ბოლტი ყველაზე სწრაფი სპორტსმენია

წყაროები და რესურსები:

„სპორტსმენი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში

თარგმანებირედაქტირება