ქართული


საბოტაჟი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) რაიმე საქმის წინასწარგანზრახვით ჩაფუშვა მასში მონაწილეობისაგან თავის არიდებით ან მისი არაკეთილსინდისიერი შესრულებით
ეტიმოლოგია:
ფრანგ. sabotage
სინონიმები:
დივერსია
წყაროები და რესურსები:
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, თბილისი, 1989
„საბოტაჟი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში

თარგმანები