ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი პასაჟი პასაჟები პასაჟნი
მოთხრობითი პასაჟმა პასაჟებმა პასაჟთ(ა)
მიცემითი პასაჟს(ა) პასაჟებს(ა) პასაჟთ(ა)
ნათესაობითი პასაჟის(ა) პასაჟების(ა) პასაჟთ(ა)
მოქმედებითი პასაჟით(ა) პასაჟებით(ა)
ვითარებითი პასაჟად(ა) პასაჟებად(ა)
წოდებითი პასაჟო პასაჟებო პასაჟნო


 
მნიშვნ. 1

;

 
მნიშვნ. 2

პასაჟ-ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) აქეთ-იქით მაღაზიების მქონე დახურული გალერეა, რომელიც აერთებს ორ პარალელურ ქუჩას.
  2. (არსებითი სახელი) მუსიკალური ნაწარმოების ნაწილი, მუსიკალური ფრაზა, რომელიც ხასიათდება ნოტების სწრაფი მონაცვლეობით
  3. (არსებითი სახელი) კინოსცენარში: მცირე მნიშვნელობის მქონე სცენა შემსრულებელთა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლისა.
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [pʼɑsɑʒɪ]
დამარცვლა:
მხ.რ. პა·სა·ჟი
ეტიმოლოგია:
ფრანგ. passage - გასასვლელი
წყაროები და რესურსები:
  ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი 6, თბილისი, 1960 წელი.
  ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი
  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „პასაჟი
„პასაჟი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები