ქართული


პალინოდია

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ლექსი, რომელშიც პოეტი უარყოფს იმას, რაც სხვა ლექსებში ჰქონდა ნათქვამი მანამდე; სიტყვის უკანწაყება
ეტიმოლოგია:
ბერძნ. παλιν+ωδη, παλινωδία
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
პალინოდისტი
შეადარეთ:
პალინდრომი

თარგმანები