ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

ვენახ- ვენახ-ებ- ვენახ-ნ-

მოთხრობითი

ვენახ-მა ვენახ-ებ-მა ვენახ-თ(ა)

მიცემითი

ვენახ-(ა) ვენახ-ებ-(ა) ვენახ-თ(ა)

ნათესაობითი

ვენახ-ის(ა) ვენახ-ებ-ის(ა) ვენახ-თ(ა)

მოქმედებითი

ვენახ-ით(ა) ვენახ-ებ-ით(ა)

ვითარებითი

ვენახ-ად(ა) ვენახ-ებ-ად(ა)

წოდებითი

ვენახ- ვენახ-ებ- ვენახ-ნ-
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


 
ვენახი კალიფორნიაში

ვენახი

მნიშვნელობა
 1. (არსებითი სახელი) ვაზის ბაღი, მიწის ნაკვეთი სადაც გაშენებულია
  ◆ ვენახები დაიკრიფა
  ◆ მოდი ვნახოთ ვენახი. რამ შეჭამა ვენახი? (ხალხური)
 2. ძვ. ვენაჴი - ვაზი
  ◆ მე ვარ ვენაჴი, მამაჩემი ჩემი მევენაჴე. ყოველმან ვენაჴმან რომელ ჩემ თანა დამკჳდრებულ არს და არა გამოიღოს ნაყოფი, მოჰკუეთოს იგი. (იოანე 15,1-2)
  ◆ აღარა ვსუამე ამიერითგან ნაყოფისაგან ამის ვენაჴისა (მათე 26,29)
 3. კუთხ. - ვაზი
  ◆ მაღალი ვენახი
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [vɘnaxɪ]
დამარცვლა:
ვე-ნა-ხი
სინონიმები:
ზვარიბაგა (3)ახალშენისანაშენოპარტახიაბეჩხარიღმრთისმშობლისა
მეფე დემეტრე

შენ ხარ ვენაჳი, ახლად აღყუავებული,
მორჩი კეთილი, ედემში დანერგული,
ალვა სულნნელი, სამოთხით გამოსრული,
ღმერთმან შეგამკო, ვერავინ გჯობს ქებული,
და თავით თჳსით მზე ხარ განბრწყინებული.

წყაროები და რესურსები:

  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „ვენახი
„ვენახი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში


თარგმანები